Projektarkiv 5. Sjö - och älvregleringsrapporter i Riksantikvarieämbetets regi 1942-1980

Järkvissle, vid Indalsälven. Tvättplatsen vid
färjekarlens bostad Foto nr 31 ur rapport nr 48.

Från 1942 till mitten av 1970-talet byggdes vattenkraften ut i stor skala i de norrländska älvarna. Bortsett från de fredade älvarna reglerades fjällsjöälvarna och en del mindre älvar från Luleälven ner till Dalälven. För att rädda en del av de kulturhistoriska värdena genomfördes kulturhistoriska inventeringar inom berörda områden. Undersökningarna utfördes av Riksantikvarieämbetet. Rapporterna från inventeringarna innehåller en översikt med kartor över funna lämningar och foton av miljöer och landskap. Den omfattande fotografiska dokumentationen av älvarnas natur- och kulturlandskap är material för kulturhistoriska studier av Norrlands inland före de stora förändringarna.

Rapporterna finns tillgängliga i forskningsarkivets bevakade läsesal.