Projektarkiv 6. Center för arktisk kulturforskning vid Umeå universitet (1983-1995)

Center för arktisk kulturforskning var en tvärvetenskaplig arbetsenhet vid Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. Centret inrättades 1983 och i styrelsen fanns representanter för ämnena arkeologi, etnologi, finska, historia, allmän språkvetenskap, nordiska språk samt samiska.

Center för arktisk kulturforskning hade som målsättning att initiera och genomföra forskning inom det cirkumpolära området (Norden, Sovjet, Alaska, Canada m fl.), hålla seminarier och utbildning samt verka för ett internationellt samarbete inom området.