Projektarkiv 7. Västerbottensundersökningen 1982

Avdelningen för parodontologi vid tandläkarhögskolan i Umeå i samarbete med Västerbottens läns landsting genomförde 1982 en stor tandvårdsstudie som gick under namnet Västerbottensundersökningen. Avsikten med studien var att kartlägga tandvårdsbehovet hos befolkningen i Västerbottens län. Studien skulle utgöra en grund för kommande vårdplanering och utbildning i länet. I studien deltog 1.800 personer i Västerbottens län och deltagarna var i åldersgrupperna 25, 35, 50 och 65 år. (450 individer inom varje åldersgrupp).

Undersökningsmaterialet i form av enkäter och sammanställningar (ca 4 hyllmeter) har via professor Axel Bergenholtz, Institutionen för odontologi /parodontologi lämnats till Forskningsarkivet för arkivering.

För forskning i materialet hänvisas till Institutionen för odontologi/parodontologi.

Arkivet förtecknat 2009-09-21 av Cecilia Johnsson