Projektarkiv 9. Dramatik på svenska scener 1910-1975

Material insamlat under forskningsprojektet Dramatik på svenska scener 1910-1975.
Projektet bedrevs vid Institutionen för litteraturvetenskap med drama-teater-film vid Umeå universitet åren 1974-1980. Det finansierades av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och leddes av dåvarande docenten Sverker R. Ek. Projektet gav ut rapporterna Teater i Göteborg 1910-1975, 1978 (en textvolym, en volym med repertoarförteckningar, en registervolym) och Teater i Stockholm 1910-1970, 1982 (två textvolymer, en volym med repertoarförteckningar, en registervolym).