Projektarkiv 13. Luleälvsprojektet

Foto: Bengt A Lundberg, RA

Luleälvsprojektet var ett tvärvetenskapligt projekt vid Umeå universitet mellan åren 1979-1986. I projektet ingick representanter från ämnena: arkeologi, ekologisk botanik, ekonomisk historia, etnologi, geografi, historia och nordiska språk. Forskningsprojektet hade som syfte att studera resursutnyttjande och samhällsutveckling i Lule älvdal ur ekologisk, ekonomisk, kulturhistorisk och språklig synpunkt i ett långt tidsperspektiv.

Huvudprojektledare var arkeologiprofessor Evert Baudou och han har till Forskningsarkivet överlämnat ett arkiv (8 volymer) från projektet med följande  innehåll:

1. Ansökningar 
2. Syntes 
3. Manus 
4. Handlingar 1977-1979 
5. Handlingar 1980-1990
6. Handlingar 1993-1996 
7. Utvärdering Symposium 1981, Resan 1982 
8. Div. material, foton, skrifter, publikationer

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.