Projektarkiv 14. Forskningsprojekt om barn och livsfrågor

Handlingar från ett antal forskningsprojekt kring barn och livsfrågor. Projekten är genomförda mellan åren 1967-2003 under ledning av professor Sven Hartman, Lärarhögskolan Stockholm.

Forskningsprojekten har bedrivits vid Pedagogiska institutionen vid Lärarhögskolan i Stockholm (1971-1986), Institutionen för pedagogik och psykologi vid Linköpings universitet (1986-1998) och institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm (1998-2002). Materialet består i huvudsak av insamlade elevtexter och enkäter.
De forskningsprojekt som ingår i arkivet är:
UMRe (Undervisningsmetoder i religionskunskap) startår 1967 (17 volymer)
Bali (Barn och livsfrågor) startår 1974 (7 volymer)
Balil (Barns livssituation och livstolkning) startår 1987 (37 volymer)
Värdeprojektet (Barn och ungdomars livstolkning och skolans värdegrund) startår 1999 (16 volymer)

Materialet har idag koppling till aktuell forskning vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Forskning i arkivet efter tillstånd.