Publikationer

Arkiv och specialsamlingar eftersträvar en nära samverkan mellan arkiven och forskningen vid universitetet. Som en del i detta arbete ger avdelningen ut följande skriftserier:

Register till arkiv & samlingar är en serie där vi presenterar register till egna och andra institutioners arkiv och samlingar.

Scriptum är en rapportserie som presenterar vetenskapliga framställningar och bearbetningar av historiskt källmaterial.

Urkunden som publicerar valda akter och dokument ur våra arkiv, som blivit aktuella i pågående forskning och utbildning vid universitetet.

De flesta av publikationerna finns som PDF-dokument och kan kostnadsfritt laddas hem. Övriga kan beställas i tryckt form mot en kostnad.

Sök