Publikationer

Arkiv och specialsamlingar eftersträvar en nära samverkan mellan universitets-
biblioteket och forskningen vid universitetet. Som en del i detta arbete ger avdelningen fr.o.m. 2019 ut skriftserien:

Post scriptum - en serie där vi presenterar aktuell forskning baserat på arkivstudier eller tryckt material ur universitetsbibliotekets specialsamlingar.

Arkiv och specialsamlingars föregångare - Forskningsarkivet - gav under åren 1987-2018 ut följande serier (som nu blivit avslutade):

Scriptum
Urkunden
Register till arkiv & samlingar

De flesta av publikationerna finns digitala och kan kostnadsfritt laddas hem.
Vissa av publikationer finns även i tryckt form.

Sök