Register till Mantalslängder. Västerbottens län med lappmarker 1636 - 1699