Scriptum

Titel Nummersortera i stigande ordning
Läsning och lösning Hanna Zipernovszky 55
Om boksamlingar och synen på islam Sigrid Kahle 54
Bygdeåboken. Sånger redigerade för praktiskt bruk Utg.: Lars Gunnar Martling, Utg.: Erling Lundberg 53
Arkiven i forskningens tjänst. 20 år med Forskningsarkivet vid Umeå universitet Red.: Göran Larsson 52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Om rekrytering och mobilisering. Fackliga organisationsproblem vid Båtskärsnäs sågverk i början av 1900-talet Mats Johansson, Ulf Drugge 51
The Digital Infrastructure of the Archives. Workshop in Umeå and Sandslån 15-19 May 2000. Ed.: Tuuli Forsgren 50 , , , , , , , , , , , ,
Dårskapens gränser. Om mord, domstolar och rättspsykiatri under 1800-talet Ulf Drugge, Simon Lindgren 49
Helmer Osslund och hans syskon Edith M. Eriksson 48
Nomadskoleinspektörerna och socialdarwinismen 1917-1945 Simone Pusch 47
Förteckning över Helmer Grundströms arkiv Karin Snellman 46
Iskyrkan i Jukkasjärvi. Sakral symbol och pastoral funktion. Forskningsseminariet Turisten i Iskyrkan 21-23 februari 1997 Red.: Sölve Anderzén 45
Ett ädelt kall blev dig givet. Småskolelärarinnorna i Jukkasjärvi skoldistrikt 1912-1930 Mari Ericsson 44
Förteckning över familjen Linders arkiv Ingegerd Stenström 43
Teaching and church tradition in the Kemi and Torne Lapland, Northern Scandinavia, in the 1700s Sölve Anderzén 42
Byabön och bönbyar i gamla Ume socken Sven Hansson 41
Sverige och Ryssland under 1600-talet. Några episoder ur det politiska och kulturella livet Gennadij Kovalenko 40
Att lära them som behöfwa. Undervisning, byabön och dop i Kemi och Torne lappmarker. Två bidrag till 1700-talets kyrkohistoria på Nordkalotten Sölve Anderzén 39
Kan själva orden. Artiklar i folkundervisningens historia. IV Egil Johansson 38
Darwin, ras och nomadskola. Motiv till kåtaskolreformen 1913 Sten Henrysson 37
Samernas skolgång: 1957 års nomadskoleutredning Sten Henrysson, Johnny Flodin 36
Samernas skolgång till 1956 Sten Henrysson, Johnny Flodin 35
Bokstavens makt över slaviska själar. Uppsatser och artiklar i ämnen rörande projektet "Alphabeta varia. Tidiga ABC-böcker i skilda kyrkotraditioner" Margareta Attius Sohlman 34
Sameskolor inom Åsele lappmark Författare: Nils Eriksson, Utg.: Sten Henrysson 33 ,
Ett bidrag till historien om byn Satter/Järämä i Lule lappmark Bengt Hjalmar Andersson 32
Gällivare lappskola 1756-1850. En elevmatrikel jämte analys Anita Alm, Sten Henrysson 31
Åsele lappskola 1732-1820. Bearbetad och kompletterad elevmatrikel Utg.: Carl-Henry Johansson, Utg.: Johnny Flodin 30
Genealogi och genetik. Beskrivning av sex projektområden där kyrkböcker använts i genetisk forskning Stefan Nordström 29
Läs- och skrivkunnigheten före folkskolan. Historisk läskunnighetsforskning i nordiskt och internationellt perspektiv Daniel Lindmark 28
Pehr Högström och Anna Olofsdotter. Ett bidrag till 1740-talets samiska kyrkohistoria Carl F. Hallencreutz 27
Först at inhämta språket, och sedan deruppå lära sin christendom. Om finska böcker och sameundervisning i Torne och Kemi lappmarker före 1850 Tuuli Forsgren 26

Sidor