Åsele lappskola 1732-1820. Bearbetad och kompletterad elevmatrikel