Ett bidrag till historien om byn Satter/Järämä i Lule lappmark