Först at inhämta språket, och sedan deruppå lära sin christendom. Om finska böcker och sameundervisning i Torne och Kemi lappmarker före 1850