Prästerna i lappmarken före 1850. Ursprung och arbetsuppgifter