Sverige och Ryssland under 1600-talet. Några episoder ur det politiska och kulturella livet