Två föredrag vid en stiftshistorisk dag i Umeå den 26 oktober 1989