Urkunden

Titel Nummersortera i stigande ordning
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning, Register utg. Fredrik Elgh, Göran Stenberg, Ola Wennstedt 23
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 1796-1807 utg. Fredrik Elgh, Göran Stenberg, Ola Wennstedt 22
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 1789-1796 utg. Fredrik Elgh, Göran Stenberg, Ola Wennstedt 21
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 1784-1789 utg. Fredrik Elgh, Göran Stenberg, Ola Wennstedt 20
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 1758-1784 utg. Fredrik Elgh, Göran Stenberg, Ola Wennstedt 19
Bygdeåboken. En medeltida liturgisk musikhandskrift utg. Lars Gunnar Martling och Erling Lundberg 18
Jockmock 1749-1775 Utg.: Sölve Anderzen 17
Målaren Pelle Molin Författare: Helge Dahlstedt, Utg.: Carl-Henrik Berg 16
Diarium för en lappsk resa. Anträdd d. 29 Maji 1788 Författare: Samuel Liljeblad, Utg.: Karin Snellman, Utg.: Margit Wennstedt 15
Dagbok öfver min resa från födelse-bygden till Westerbotten och Norsjö år 1814 Författare: Fredrika Linder, Utg.: Karin Snellman 14
Reseberättelse från Lappland 1857 Författare: Peter Fjellstedt, Utg.: Karin Snellman 13
Beskrifning öfver Ume socken och stad i Westerbottens län och Första fögderiet. 1857 Författare: Johan Anders Linder, Utg.: Karin Snellman 12
Kort översikt av den elementära undervisningen i Ryssland Författre: N.A. Konstantinov, Författare: V.J. Struminskij, Utg.: Margareta Attius Sohlman 11
Beskrivning över Umeå socken och Umeå stad år 1771 Författare: Israel Lindahl, Utg.: Margit Wennstedt, Utg.: Karin Snellman 10
Utdrag ur dagboksanteckningar gjorda under en färd i Lappland sommaren 1880 Författare: Walter Gustafsson, Utg.: Karin Snellman 9
1812 års uppfostringskommittés enkät. Svaren från lappmarksförsamlingarna Utg.: Daniel Lindmark 8
Anteckningar från missionsresan bland Tärna och Sorsele lappar sommaren 1880 Författare: Ludvig Bergström, Utg.: Karin Snellman 7
1812 års uppfostringskommittés enkät. Svaren från trivial- och stadsskolorna i Västerbotten Utg.: Daniel Lindmark 6
1812 års uppfostringskommittés enkät. Svaren från landsförsamlingarna i Jämtland-Härjedalen Utg.: Daniel Lindmark 5
1812 års uppfostringskommittés enkät. Svaren från landsförsamlingarna i Medelpad Utg.: Daniel Lindmark 4
1812 års uppfostringskommittés enkät. Svaren från landsförsamlingarna i Västerbotten Utg.: Daniel Lindmark 3
1812 års uppfostringskommittés enkät. Svaren från landsförsamlingarna i Ångermanland Utg.: Daniel Lindmark 2
Kyrkio Lagh brukatt aff gamble praepositis Utg.: Sven Hansson 1