Beskrifning öfver Ume socken och stad i Westerbottens län och Första fögderiet. 1857