Utdrag ur dagboksanteckningar gjorda under en färd i Lappland sommaren 1880