Undervisning

Arkiv och specialsamlingar erbjuder visningar och undervisning för student- eller forskargrupper. Förutom nedanstående introduktionskurs erbjuder vi även ämnesinriktade eller på andra sätt specialanpassade kurser. Kontakta oss direkt så utformar vi kursen/visningen efter dina önskemål.

Introduktionskurs
Arkiv och specialsamlingars arkivservice och samlingar

Målgrupp: I första hand uppsatsskrivande studenter

Syfte: Att förklara de grundläggande skillnaderna mellan informationssökning i bibliotek och arkiv och ge en överblick över den arkivservice Arkiv och specialsamlingar kan erbjuda.

Innehåll: Genomgång av olika sökvägar till arkiv bl.a. Nationella arkivdatabasen NAD, SVAR, SONDERA m fl.
Översiktlig genomgång av Handskriftssamlingens inriktning och innehåll med visning av konkreta objekt.
Översikt över de databaser som finns tilllgängliga via oss. Visning av exempel och sökningar

Omfattning: 2 x 45 min.

Anmälan och förfrågningar:
Kontakta Arkiv och specialsamlingar

Våra kurser kan också kombineras med bibliotekets kurser i informationssökning.Bibliotekets undervisning