Sveriges befolkning 1900

CD-skivan ”Sveriges befolkning 1900” innehåller basfakta om de 5,2 miljoner personer som levde i Sverige i slutet av 1900. Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder. Dataregistreringen har utförts som olika arbetsmarknadsprojekt under ledning av SVAR/Riksarkivet.

Utgivare: Sveriges Släktforskarförbund och SVAR/Riksarkivet

Åtkomst: 
Forskningsarkivet - fritt tillgänglig