Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Raoul J. Granqvist räknas som en av pionjärerna i Sverige vad gäller forskning om afrikansk litteratur. Hans arkiv finns nu på Forskningsarkivet med bl.a. korrespondens, forskningsmaterial och inspelningar. Totalt 6 hyllmeter.

Nils Nordien

Nils Nordien (1801-1879) var kyrkoherde i Revsund i Jämtlands län. Han förde anteckningar i almanackor under 50 års tid. Almanackorna har nu blivit digitaliserade och finns att studera på Forskningsarkivet.

Filmvisning och diskussion 13 april kl 13 på Västerbottens museum. 70 år har gått sedan Astrid Värings bok "I som här inträden" trycktes. Året därpå kom filmen med samma namn.