Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Arkivet efter författaren Folke Isaksson (1927-2013) är nu ordnat och förtecknat. I Forskningsarkivets samlingar finns idag sex hyllmeter med Isakssons manuskript, dagböcker, korrespondens, klipp och fotografier. Folke Isaksson gjorde sig känd som poet, kulturskribent, författare och även känd från radio och TV, bl.a. med TV-serien Poesivandringar.

Perioden 2015-09-01 – 2016-10-10 är Riksarkivet (Marieberg) stängt för ombyggnad.

Under byggtiden kommer man att ordna med provisoriska lokaler för besökare.

I jämförelse med den klassiska hanteringen av arkivmaterial är handhavandet av digitalt material en relativt ny företeelse inom ABM-sektorn. Det har därför i stor utsträckning saknats riktlinjer för hur man ska gå till väga med digitalt fött material.