Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Dags för bok nr 2 i utgivningen av den mångsidige Umeprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning.
Måndagen den 20 april kl 13.30 presentarar projektledaren Fredrik Elgh den nya boken.

 

Att läsa modernt tryckt material bör man förstås kunna för att klara sig i dagens samhälle men hur lätt är det att läsa historiska dokument?

Kristina Öhman, sång och Thomas Olsson, klaviatur framför ett bluesbaserat program.