Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Ett konstprojekt om Umeälvens delta

Under tre års tid har konstnärerna Gerd Aurell och Helena Wikström utforskat Umeälvens delta. De har fotograferat, gjort intervjuer och färdats genom deltat på många olika sätt.

Sveriges dödbok för åren 1901–2013 finns nu tillgänglig i vår forskarsal.

Solja Krapu och andra poeter

Premiär för Poetry slam med arkivtema. En tävling i estradpoesi med dikter som på olika sätt tangerar temat Arkiven, orden och minnet