Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Närmare 700 böcker ur våra specialsamlingar har digitaliserats, verk från 1600-talet och framåt som tematiskt spänner över ett brett fält, från reseskildringar och kokböcker till perspektivlära och matematik. Nya verk tillförs kontinuerligt.

Om författarna Siv Cedering och Rönnog Seaberg.

Gunnar Balgård, författare och kulturskribent.

Genombrottet för svensk humanitär hjälp - till första världskrigets krigsfångar

Per Allan Olsson, journalist och tidigare internationell Röda Kors-delegat