Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Erik-Oscar Oscarsson, präst och sameforskare

Sameskolans tillkomst präglades av sin tids syn om vilka samerna var.

Inger Littberger Caisou-Rousseau och Hilbert Björkdahl

Therese Bruce föds 1808 som flicka men förklarar tidigt att hon inte vill leva om hon inte får vara man.

Nu är Nicke Sjödins arkiv ordnat och förtecknat. I Forskningsarkivet finns nu 3,5 hyllmeter handlingar efter den ångermanländske författaren, läraren och revymakaren. Här finns hans brev, inspelningar, manuskript, klipp m.m. Läs mer om arkivet i den nya förteckningen.