Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Nu kan anställda vid Umeå universitet kostnadsfritt beställa digitalisering av ej upphovsrättsskyddade böcker ur Umeå UB:s bestånd, i huvudsak tryckta böcker före 1920. Beställningen sker med hjälp av tjänsten E-books on Demand (EoD)

Lördag 23 april inbjuder Bernhard Nordh-sällskapet och Forskningsarkivet till en eftermiddag med Bernhard Nordh. Då visas delar av hans författararkiv och filmen "Flickan från fjällbyn". Arrangemanget är gratis och öppet för alla!
Plats: Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

Hallströms advokatbyrå var en av Norrlands största advokatbyråer under 1900-talet. De juridiska ärenden som advokatbyrån drev fram till 1984 finns bevarat i deras stora arkiv här på Forskningsarkivet. Alla akter mellan 1909-1932 har registrerats och finns sökbara.