Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Lördag & söndag 12–13 november kl 11–17
Västerbottens museum

Tema: Välkommen hem

Sten Henrysson (1921-1998) var under åren1968-1986 professor i praktisk pedagogik vid Umeå universitet. Som emeritus under 1980-1990-talet deltog han i olika forskningsprojekt om samernas skolhistoria. Delar av hans forskningsmaterial kring sameskolor och prästens roll som folkuppfostrare i äldre tid finns nu arkiverat på Forskningsarkivet.  

Musik, teater, dans, film, berättande, litteratur, museer, arkiv, kulturhistoria och slöjd intar Nordmalings kommun under några intensiva dagar.