Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Riksarkivet SVAR meddelade nyligen att 1910 års folkräkning nu är färdigregistrerad och tillgänglig. Tillsammans med folkräkningarna 1880, 1890 och 1900 finns nu ca 20 miljoner personer enkelt sökbara.

Dags för bok nr 2 i utgivningen av den mångsidige Umeprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning.
Måndagen den 20 april kl 13.30 presentarar projektledaren Fredrik Elgh den nya boken.

Att läsa modernt tryckt material bör man förstås kunna för att klara sig i dagens samhälle men hur lätt är det att läsa historiska dokument?