Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Nicke Sjödin var ångermanlänning och gjorde sig känd som författare och revymakare. Han var vid sidan av sitt lärarjobb en produktiv författare som bl.a. skrev diktböcker på ångermanländsk dialekt, tidningsartiklar och texter till lokalrevyer. Sex hyllmeter handlingar efter Nicke Sjödin finns nu på Forskningsarkivet.

Bild: Edvard Waldenström

Digitaliserat material:
I handskrift 49 finns en dagbok efter Edvard Waldenström från 1855 som skildrar livet för en ung man i Luleå under året. Nu finns den tillgänglig digitalt.

Loka Enmark slog igenom som författare 1960 med den mörka och erotiska romanen Bedrägeri. I drygt 40 år var hon verksam som författare till romaner, noveller, artiklar och kåserier. Hon skrev gärna självutlämnande om erotik, kärlek till djur och om människans mörkare sidor.