Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Perioden 2015-09-01 – 2016-10-10 är Riksarkivet (Marieberg) stängt för ombyggnad.

Under byggtiden kommer man att ordna med provisoriska lokaler för besökare.

I jämförelse med den klassiska hanteringen av arkivmaterial är handhavandet av digitalt material en relativt ny företeelse inom ABM-sektorn. Det har därför i stor utsträckning saknats riktlinjer för hur man ska gå till väga med digitalt fött material.

Historiska lönedatabasen (HILD)
Databasen innehåller den viktigaste svenska officiella lönestatistiken för åren 1865–1990.