Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Sommarens öppettider

Aktuellt

Riksteaterns uppsättning av Sara Lidmans debutroman Tjärdalen har premiär i Umeå den 23 september. Under hösten pågår läscirklar, utställningar och guidade visningar som alla har kopplingar till Sara Lidman och hennes Tjärdalen.
På Forskningsarkivet har du den 8 september möjlighet att få en specialvisning av Sara Lidmans arkiv och hennes eget arbetsmaterial kring Tjärdalen. Läs mer och anmäl dig till den guidade arkivvisningen.

Ett klick bort är en webbaserad tjänst där du kan önska digitalisering av äldre böcker ur Umeå universitetsbiblioteks samlingar. Böckerna skall vara tryckta före 1920.
Fram till den 15 oktober finns möjlighet att föreslå vad ur universitetsbibliotekets stora boksamling som skall digitaliseras.
Läs mer om projektet Ett klick bort eller besök universitetsbibliotekets monter under Släktforskardagarna på Nolia 20-21 augusti så berättar vi mer om projektet.

Arkivet efter språkvetaren professor Karl-Hampus Dahlstedt (1917-1996) har utökats med nytt material skänkta av familjen Dahlstedt samt Institutet för Språk- och Folkminnen. Det rör sig företrädesvis om korrespondens med vänner och kollegor, handlingar från ungdomstiden samt enstaka manuskript och fotografier. En ny uppdaterad arkivförteckning finns nu utlagd.