Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Nu finns den fjärde och sista delen av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning utgiven. Del 4 behandlar umeåprästen Pehr Stenbergs leverne och tankar mellan åren 1796-1807. Del 4 och tidigare delar i levernesbeskrivningen finns nu att beställa.

Egil Johansson (1933-2012) var professor vid Umeå universitet i pedagogik samt professor i folkundervisningens historia. Han har i sin forskning ofta använt sig av det stora svenska kyrkboksmaterialet och var en pionjär i användningen av modern datateknik. Han drev ett stort antal forskningsprojekt och var även initiativtagare till olika forskningsmiljöer specialiserade på arkivforskning och ny teknik, bl.a. SVAR i Ramsele, Demografiska databasen och Forskningsarkivet vid Umeå universitet.

Lantmäteriets e-tjänst Historiska kartor erbjuder nu gratis nedladdning av historiska kartor. Möjlighet finns att ladda ner och skriva ut lågupplösta historiska kartor. Högupplösta kartor går att beställa direkt från Lantmäteriet.