Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning

Nu är det första bandet av fem av den mångsidige Umeåprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning färdigt. Torsdag 20/11 kl 13.00 på Forskningsarkivet presenteras den nya boken av projektledaren Fredrik Elgh. Välkomna!

 

Keltisk folkmusik och irländska ballader är gruppen O´Grejdi Nua Trios specialitet.

En musikkväll som delas mellan två musiker från Umeå.