Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Renar, renhjordar, sommarbete, vinterbete, vårflytt, samebyar…

Onsdagar kl. 19-20 med början 16/9.

Forskningsarkivet bjuder som brukligt är in till sex öppna föreläsningar under hösten där forskare och andra arkivanvändare berättar om sin forskning och sina forskningsresultat.
Välkomna!

Handlingar efter konstnären Malte Nyberg XII (1929-2013) har skänkts till Forskningsarkivet. Malte var en konstnär som målade expressionistiskt i starka färger. Han gjorde många resor bl.a. till Afrika, där han hämtade konstnärlig inspiration. I hans sommarateljé i Tolfhamn, Näske höll han varje sommar - i 50 års tid - utställningar med egna nyproducerade verk.