Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Erland Flemming var lärare och under större delen av sitt liv bosatt i Storuman. Under mer än sextio års tid skrev han även poesi och publicerade bl.a. fem egna diktsamlingar. Efter hans död 2013 har stora delar av hans manuskript och korrespondens lämnats till Forskningsarkivet där det nu ordnats och förtecknats för framtida forskning.

Kristo Ivanov

Kristo Ivanov blev 1984 Umeå universitets förste professor i informatik, en tjänst som han innehade till sin pensionering 2002. Hans arkiv rymmer dokument och publikationer från hans tid inom akademien. Arkivet innehåller även digitalt och webbpublicerat material.

Från Commediagruppen i Huddinge har överförts material till dramapedagog Margreta Söderwalls arkiv. Det nya materialet (2 hyllmeter) avser Margretas tid som ledare för Commediagruppen (1974-1995). Sedan tidigare finns i arkivet handlingar från Margretas tid som ledare för Umeå Shakespearesällskap.