Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Forskningsarkivet erhöll 2013 arkivet efter den svenskfödda men i USA boende författaren och konstnären Siv Cedering (1939-2007). Arbetet med att förteckna arkivet pågår och nyligen har hennes stora brevsamling blivit uppordnad. Det rör sig om ca 2500 brev från många kända svenska och internationella författar- och konstnärskollegor.

Makarna Ernst och Elsa Gafvelin var kända kulturpersonligheter i Umeå under första halvan av 1900-talet. Ernst Gafvelin var redaktör på Västerbottens-Kuriren och Elsa var folkskollärarinna. Vid sidan om sina arbeten var de engagerade inom stadens föreningsliv både politiskt, socialt och kulturellt. I arkivet finns bl.a. en samling brev från chefredaktör Gustav Rosén skrivna under den tid Rosén avtjänade straff vid Umeå länsfängelse 1916.

Författaren Carl-Göran Ekerwald har överlämnat sitt arkiv till Forskningsarkivet. Arkivet är 1,5 hyllmeter och innehåller bl.a. manuskript och korrespondens. Carl-Göran Ekerwald är född 1923 i Offerdal och har bott en stor del av sitt liv i Jämtland. Han har skrivit en mängd romaner, noveller och essäer. Han är även översättare och en stor kännare av persisk poesi. 1986 blev Ekerwald hederdoktor vid Umeå iuniversitet.