Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Makarna Ernst och Elsa Gafvelin var kända kulturpersonligheter i Umeå under första halvan av 1900-talet. Ernst Gafvelin var redaktör på Västerbottens-Kuriren och Elsa var folkskollärarinna. Vid sidan om sina arbeten var de engagerade inom stadens föreningsliv både politiskt, socialt och kulturellt. I arkivet finns bl.a. en samling brev från chefredaktör Gustav Rosén skrivna under den tid Rosén avtjänade straff vid Umeå länsfängelse 1916.

Författaren Carl-Göran Ekerwald har överlämnat sitt arkiv till Forskningsarkivet. Arkivet är 1,5 hyllmeter och innehåller bl.a. manuskript och korrespondens. Carl-Göran Ekerwald är född 1923 i Offerdal och har bott en stor del av sitt liv i Jämtland. Han har skrivit en mängd romaner, noveller och essäer. Han är även översättare och en stor kännare av persisk poesi. 1986 blev Ekerwald hederdoktor vid Umeå iuniversitet.

Erland Flemming var lärare och under större delen av sitt liv bosatt i Storuman. Under mer än sextio års tid skrev han även poesi och publicerade bl.a. fem egna diktsamlingar. Efter hans död 2013 har stora delar av hans manuskript och korrespondens lämnats till Forskningsarkivet där det nu ordnats och förtecknats för framtida forskning.