Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Hallströms advokatbyrå var en av Norrlands största advokatbyråer under 1900-talet. De juridiska ärenden som advokatbyrån drev fram till 1984 finns bevarat i deras stora arkiv här på Forskningsarkivet. Alla akter mellan 1909-1929 har registrerats och finns sökbara i en databas på vår webbplats. Här kan du i dagsläget söka bland 8500 ärenden.

Nu finns författaren och dagboksskrivaren Rut Berggrens (1918-2008)  arkiv förtecknat. Ett arkiv som bl.a. rymmer hennes dagböcker skrivna under 70 års tid.

Nicke Sjödin var ångermanlänning och gjorde sig känd som författare och revymakare. Han var vid sidan av sitt lärarjobb en produktiv författare som bl.a. skrev diktböcker på ångermanländsk dialekt, tidningsartiklar och texter till lokalrevyer. Sex hyllmeter handlingar efter Nicke Sjödin finns nu på Forskningsarkivet.