Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Maria Broberg, kulturjournalist

Om projektet Kvinnor i västerbottniskt näringsliv.

Lars-Erik Edlund, Britt-Marie Andrén och Lars-Göran Tedebrand

Lärdomsstaden Umeå, konstnärsfamiljen Wretling och om att skriva stadsmonografier.

Under hösten har från Stadsbiblioteket överförts material till Forskningsarkivets handskriftssamling. Bland arkivmaterialet finns brev från väckelsepredikanten Carl-Olof Rosenius, handskrivna dikter från poeten Sten Selander samt personliga handlingar kring den dödsdömde överstelöjtnanten Olof Gustafsson Cederström.