Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Historiska lönedatabasen (HILD)
Databasen innehåller den viktigaste svenska officiella lönestatistiken för åren 1865–1990.

Riksarkivet SVAR meddelade nyligen att 1910 års folkräkning nu är färdigregistrerad och tillgänglig. Tillsammans med folkräkningarna 1880, 1890 och 1900 finns nu ca 20 miljoner personer enkelt sökbara.

Dags för bok nr 2 i utgivningen av den mångsidige Umeprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning.
Måndagen den 20 april kl 13.30 presenterar projektledaren Fredrik Elgh den nya boken.