Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Expeditionen sommarstängd v. 27-31.

Aktuellt

Sverker R Ek är professor emeritus i litteraturvetenskap med drama-teater-film vid Umeå universitet. Han har varit ledare för stora teaterhistoriska forskningsprojekt och har publicerat arbeten kring bl.a. Hjalmar Bergman, Alf Sjöberg och Peter Weiss.

En stor del av det äldre offentliga trycket är nu digitaliserat av Umeå universitetsbibliotek och fritt tillgängligt för allmänheten. Drygt 30 000 sidor författningar, stadgar, förordningar, riksdagsbeslut, m.m. har skannats in och texttolkats (OCR).

Jägmästarnas berättelser är sammanställningen av vad som hänt under gångna året i reviret (förvaltningsområdet). Berättelser finns från Pajala revir i norr till Ängelholms revir i söder.