Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Sara Lidman

I år är det 10 år sedan författaren och samhällsdebattören Sara Lidman gick ur tiden. Trots åren som gått är hon allt annat än bortglömd idag. På universitetsbiblioteket uppmärksammas Sara Lidman med utställningen Sara - alltid aktuell.

Hallströms advokatbyrå var en av Norrlands största advokatbyråer under 1900-talet. De juridiska ärenden som advokatbyrån drev fram till 1984 finns bevarat i deras stora arkiv här på Forskningsarkivet. Alla akter mellan 1909-1929 har registrerats och finns sökbara i en databas på vår webbplats. Här kan du i dagsläget söka bland 8500 ärenden.

Nu finns författaren och dagboksskrivaren Rut Berggrens (1918-2008)  arkiv förtecknat. Ett arkiv som bl.a. rymmer hennes dagböcker skrivna under 70 års tid.