Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Carl-Göran Ekerwald, författare och hedersdoktor vid Umeå universitet

När författaren Carl-Göran Ekerwald var 87 år mötte han författarkollegan Sigrid Kahle 82 år.

Erik-Oscar Oscarsson, präst och sameforskare

Sameskolans tillkomst präglades av sin tids syn om vilka samerna var.

Inger Littberger Caisou-Rousseau och Hilbert Björkdahl

Therese Bruce föds 1808 som flicka men förklarar tidigt att hon inte vill leva om hon inte får vara man.