Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Riksarkivet meddelar: Ytterligare drygt 3 miljoner bilder har publicerats i SVAR, Digitala forskarsalen.

– från historiska kartor till hardcorescenen
En konferens om arkivens komplexa uppdrag

21/11-2016 i Tystnad (Folkets bio) i Kulturhuset Väven i Umeå

Lördag & söndag 12–13 november kl 11–17
Västerbottens museum

Tema: Välkommen hem