Välkommen till Forskningsarkivet

  • vi samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet

Aktuellt

Alla böcker i bibliotekets katalog som är tryckta före år 1920 är märkta med en särskild symbol som betyder att boken kan beställas som en digital kopia om skanning kan ske utan att boken tar skada och upphovsrätten så medger.

Författaren Bernhard Nord (1900-1972) var en av 1900-talets mest lästa författare i Sverige. Hans böcker gavs ut i stora upplagor och hans romaner låg högt upp på bibliotekens utlåningslistor. Nu finns hans personarkiv på Forskningsarkivet. Två hyllmeter med manuskript till böcker, noveller och filmer. Även hans klippsamling, förlagskorrespondens och fotografier finns i arkivet.

Fredagen den 20 november kl 13.00 presenteras den tredje delen av fem av den mångsidige Umeprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Projektledare Fredrik Elgh presenterar del 3 och det fortgående utgivningsarbetet. Berättarantikvarie Marianne Folkedotter framför spännande partier ur del 3.

Plats: Forskningsarkivet