Bernhard Nilssons arkiv

Bernhard Nilsson (1922-1991) var fil.mag i språk. Han var född i Obbola, Västerbotten och forskade om dialekter och ortnamn från övre Norrland. Vid sidan om sin språkvetenskapliga forskning skrev han även poesi. I arkivet efter Bernhard Nilsson samsas språkvetenskapliga texter tillsammans med hans egen poesi.

Bernhard Nilsson föddes 1922 i Obbola strax utanför Umeå. Han inledde 1943 studier vid Uppsala universitet och tog med tiden en fil.mag. i språk. Under en tid på 1950-talet var han knuten till Västerbottens museum och har även under en period varit anställd vid Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Bernhard Nilsson hade ett intresse för dialekter och ortnamnsforskning och skrev även poesi. En kronisk sjukdom gjorde att hans akademiska forskning avbröts. Bernhard Nilsson återvände till Obbola och bodde där fram till sin död 1991.
Ett osorterat material efter Bernhard Nilsson överlämnades till Umeå universitetsbibliotek på 1980-talet av professor Karl-Hampus Dahlstedt. Materialet har nu blivit genomgånget och tre volymer med språkvetenskapliga texter samt dikter efter Bernhard Nilsson finns nu tillgängliga för forskning.

Till Bernhard Nilssons arkiv