Arkiv nr 200: Författaren Anita Salomonssons arkiv

Författaren Anita Salomonsson har donerat sitt författararkiv till Forskningsarkivet, Umeå universitet. Anita har i sitt författarskap gett liv åt många kvinnliga levnadsöden hämtade ur sin hembygds Västerbotten.
Med Anita Salomonssons arkiv har nu Forskningsarkivet 200 personarkiv i sin samling av arkiv efter norrländska kulturpersonligheter.

Foto: Kjell Hanseklint

Anita Salomonsson föddes i byn Hjoggböle i norra Västerbotten 1935. Hon utbildade sig till socionom och har arbetat som socialsekreterare i Umeå. Hon debuterade som författare 1994 och har i sina romaner beskrivit kvinnoöden och livet på den västerbottniska landsbygden under 1800--1900-talet. Hon har skrivit drygt tio romaner samt förekommit med texter i ett antal tidskrifter och antologier. Hon har erhållit en rad litterära utmärkelser och blev 2005 hedersdoktor vid Umeå universitet.
Anita Salomonssons överlämnade arkiv (ca 2 hyllmeter) innehåller dagböcker, korrespondens, manuskript, fotografier, tidningsklipp m.m. Arkivet är i dagsläget oförtecknat men öppen för forskning.

Med arkivet efter Anita Salomonsson tillförs Forskningsarkivet ytterligare ett välkänt författararkiv från norra Västerbotten. Bland personarkiven på Forskningsarkivet finns sedan tidigare arkiv efter författarkollegorna Sara Lidman, Torgny Lindgren samt brodern Kurt Salomonsson.

Läs mer om Forskningsarkivets alla 200 personarkiv efter författare, konstnärer, akademiker, präster m fl.