Andra världskriget i telegramform

Lagom till Källkritikens dag den 13 mars publicerar Umeå universitetsbibliotek Utrikespolitiska institutets kalendarium, perioden september 1939 till december 1946, i digital form. Samlingen ger oss samtida rapporter, dag för dag, av andra världskrigets dramatiska skeenden.

Kalendariet är en sammanställning i överskådlig form av telegram och annat pressmaterial rörande krigs- och utrikeshändelser från och med den 1 september 1939. Uppgifterna hämtades från olika nyhetskällor, ofta Tidningarnas telegrambyrå. Under de aktuella åren utgavs samlingen som lösa kort, sammanlagt nästan 12.000 stycken, med en till fem nyheter per kort. Korten är försedda med datumangivelse, innehållsrubrik, samt uppgift om källan. I digital form är kalendariet OCR-tolkat och sökbart.

Meddelandena var tänkta att omfatta alla händelser och rapporter av betydelse på det utrikespolitiska området och speciellt alla krigshändelser. De riktade sig i första hand till institutioner, skolor och nyhetsredaktioner. Verket utkom retrospektivt för de två första åren, men sedan följde ett löpande kalendarium, 1941 och framåt, som månadsvis kompletterades med nya kort.

I dag ger oss Utrikespolitiska institutets kalendarium en sammanfattande bild av det strida nyhetsflödet under de krigsdrabbade åren. De ger oss också en inblick i den svåra, men nödvändiga konsten att försöka skilja propaganda och falska rykten från de relevanta och faktiska händelserna.

Till Utrikespolitiska institutets kalendarium 1939-1946