Välkommen till Arkiv och specialsamlingar

Arkiv och specialsamlingar hette tidigare Forskningsarkivet. Avdelningen

  • samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • ansvarar för material tryckt fram t.o.m. 1850 samt tryck som av någon anledning (t.ex. sällsynthet, värde, skick) har behov av särskild, sluten förvaring.
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet.

Aktuellt

2019-03-14

Nytt arkivmaterial har tillförts konstnären Helmer Osslunds arkiv. Det rör sig om 8 arkivvolymer med forskningsmaterial som tillhört konstvetaren Edith Eriksson, Uppsala. Under 1990-talet forskade Edith om Helmer Osslund och hans konstnärskap. Hon kom då bl.a. i kontakt med släktingar till Osslund som i sin ägo hade korrespondens och annat material efter Osslund.

2019-02-26

Svenskarna i sekelskiftets Paris är första publikation i universitetsbibliotekets nya skriftserie "Post scriptum". Tom Ericsson, professor emeritus i historia, har forskat i svenska och franska arkiv på jakt efter de svenskar som flyttade till Paris vid sekelskiftet 1900. I den nya publikationen redovisar han vilka de var, varför de emigrerade och var i Paris de bosatte sig.

2019-02-21

Ett nytt personarkiv finns nu i samlingarna. Det är arkivet efter kulturskribenten och poeten Annika Burholm (1939-2014). Arkivet innehåller främst manuskript till hennes noveller och poesi samt maetrial från hennes skrivarkurser.