Välkommen till Arkiv och specialsamlingar

Arkiv och specialsamlingar hette tidigare Forskningsarkivet. Avdelningen

  • samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • ansvarar för material tryckt fram t.o.m. 1850 samt tryck som av någon anledning (t.ex. sällsynthet, värde, skick) har behov av särskild, sluten förvaring.
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet.

Aktuellt

2019-01-14

Den socialdemokratiske ministern och förre landshövdingen Georg Andersson (f: 1936) har till Umeå universitetsbibliotek överlåtit sitt arkiv innehållande manuskript till tal och artiklar samt en större klippsamling. Arkivet är drygt 1,50 hyllmeter och kommer efter uppordnande att vara fritt tillgängligt för forskning.

2018-12-21

Julhälsningar i mängd finns sparade i arkiven runt om i Sverige. Ur konstnären Gunnar Erkners personarkiv här på Umeå universitetsbibliotek har vi plockat fram några jul- och nyårshälsningar från förra århundradet. Läs mer i veckans blogginlägg i UB-bloggen "Tryckt & otryckt".

2018-12-14

Siv Cedering (1939-2007) föddes i Överkalix och emigrerade som tonåring till USA där hon kom att bli känd som poet, författare, översättare, konstnär m.m. 2013 skänktes hennes arkiv till Umeå universitetsbibliotek där det nu blivit ordnat och förtecknat. Arkivet rymmer 20 hyllmeter och innehåller mängder av manuskript, korrespondens och fotografier från Siv Cederings liv som författare och konstnär.