Välkommen till Arkiv och specialsamlingar

Arkiv och specialsamlingar hette tidigare Forskningsarkivet. Avdelningen

  • samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • ansvarar för material tryckt fram t.o.m. 1850 samt tryck som av någon anledning (t.ex. sällsynthet, värde, skick) har behov av särskild, sluten förvaring.
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet.
  • ansvarar för bokbinderiet.

Aktuellt

2019-06-26

Kenneth Nilsson (1937-2016) var mellan åren 1976-2004 universitetslektor i informationsbehandling ADB vid Umeå universitet. Han var aktiv i uppbyggnaden av institutionen för informatik och har bl.a. författat en historik över institutionens verksamhet. Arkivet efter Kenneth Nilsson innehåller handlingar från hans tid som forskare både vid Lunds och Umeå universitet.

2019-05-16

Efter att Siv Cederings omfattande arkiv landat på Umeå universitetsbibliotek så kommer nu en dag med djupdykning i arkivet. Lördag 25 maj ges en inblick i arkivet som innehåller en stor mängd manuskript, fotografier och korrespondens med konstnärer bland annat.

2019-04-12

Nu finns riksdagsmannen och förre landshövdingen Georg Anderssons arkiv förtecknad. Arkivet är 2 hyllmeter och innehåller manuskript till tal, artiklar, korrespondens och tidningsklipp. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.