Välkommen till Arkiv och specialsamlingar

Arkiv och specialsamlingar hette tidigare Forskningsarkivet. Avdelningen

  • samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • ansvarar för material tryckt fram t.o.m. 1850 samt tryck som av någon anledning (t.ex. sällsynthet, värde, skick) har behov av särskild, sluten förvaring.
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet.
  • ansvarar för bokbinderiet.

Aktuellt

2019-05-16

Efter att Siv Cederings omfattande arkiv landat på Umeå universitetsbibliotek så kommer nu en dag med djupdykning i arkivet. Lördag 25 maj ges en inblick i arkivet som innehåller en stor mängd manuskript, fotografier och korrespondens med konstnärer bland annat.

2019-04-12

Nu finns riksdagsmannen och förre landshövdingen Georg Anderssons arkiv förtecknad. Arkivet är 2 hyllmeter och innehåller manuskript till tal, artiklar, korrespondens och tidningsklipp. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

2019-04-02

Johan Nordlander (1853-1934) var en framstående norrlandsforskare. Han var född i Multrå, Ångermanland och verksam som lärare i Stockholm mellan 1883-1919. Vid sidan av sitt arbete som lärare forskade han i arkiv, gjorde uppteckningar och publicerade en mängd vetenskapliga artiklar om dialekter, ortnamn, historia och folklivsforskning.