Välkommen till Arkiv och specialsamlingar

Arkiv och specialsamlingar hette tidigare Forskningsarkivet. Avdelningen

  • samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • ansvarar för material tryckt fram t.o.m. 1850 samt tryck som av någon anledning (t.ex. sällsynthet, värde, skick) har behov av särskild, sluten förvaring.
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet.

Aktuellt

2019-02-21

Ett nytt personarkiv finns nu i samlingarna. Det är arkivet efter kulturskribenten och poeten Annika Burholm (1939-2014). Arkivet innehåller främst manuskript till hennes noveller och poesi samt maetrial från hennes skrivarkurser.

2019-01-21

Lars-Gunnar Siklund (1938-1995) var fil.mag och utbildad lärare. Han var bosatt i Umeå och skrev poesi som publicerades i dagspress och tidskrifter. Ett samling av hans dikter finns nu sedan en tid tillbaka arkiverade på universitetsbiblioteket.

2019-01-14

Den socialdemokratiske ministern och förre landshövdingen Georg Andersson (f: 1936) har till Umeå universitetsbibliotek överlåtit sitt arkiv innehållande manuskript till tal och artiklar samt en större klippsamling. Arkivet är drygt 1,50 hyllmeter och kommer efter uppordnande att vara fritt tillgängligt för forskning.