Välkommen till Arkiv och specialsamlingar

Arkiv och specialsamlingar hette tidigare Forskningsarkivet. Avdelningen

  • samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • ansvarar för material tryckt fram t.o.m. 1850 samt tryck som av någon anledning (t.ex. sällsynthet, värde, skick) har behov av särskild, sluten förvaring.
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet.

Aktuellt

2019-04-12

Nu finns riksdagsmannen och förre landshövdingen Georg Anderssons arkiv förtecknad. Arkivet är 2 hyllmeter och innehåller manuskript till tal, artiklar, korrespondens och tidningsklipp. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

2019-04-02

Johan Nordlander (1853-1934) var en framstående norrlandsforskare. Han var född i Multrå, Ångermanland och verksam som lärare i Stockholm mellan 1883-1919. Vid sidan av sitt arbete som lärare forskade han i arkiv, gjorde uppteckningar och publicerade en mängd vetenskapliga artiklar om dialekter, ortnamn, historia och folklivsforskning.

2019-03-14

Nytt arkivmaterial har tillförts konstnären Helmer Osslunds arkiv. Det rör sig om 8 arkivvolymer med forskningsmaterial som tillhört konstvetaren Edith Eriksson, Uppsala. Under 1990-talet forskade Edith om Helmer Osslund och hans konstnärskap. Hon kom då bl.a. i kontakt med släktingar till Osslund som i sin ägo hade korrespondens och annat material efter Osslund.