Välkommen till Arkiv och specialsamlingar

Arkiv och specialsamlingar hette tidigare Forskningsarkivet. Avdelningen

  • samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning
  • ansvarar för universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv
  • ansvarar för material tryckt fram t.o.m. 1850 samt tryck som av någon anledning (t.ex. sällsynthet, värde, skick) har behov av särskild, sluten förvaring.
  • samordnar universitetsbibliotekets digitaliseringsverksamhet.
  • ansvarar för bokbinderiet.

Aktuellt

2019-10-11

Nu finns 252 fotografier ur konstnären Helmer Osslunds arkiv digitaliserade. Det rör sig om fotografier av Osslund och hans familj, hans konst och naturmotiv. Du hittar Osslunds fotografier bland våra Digitala samlingar.

2019-09-20

Västerbottens-Kuriren uppmärksammar att en tidigare okänd novell av Sara Lidman kommer att publiceras. Manuskriptet finns i Sara Lidmans arkiv. Hon skrev den som 18-åring och novellen bygger på händelser som utspelade sig när Sara låg på Hällnäs sanatorium.

2019-09-09

Henning Larsson (1916-2008) var stationsmästare i Vindeln men även hembygdsforskare och författare till lokalhistoriska böcker. Han gav ut ett flertal böcker som behandlade orter som Degerfors, Vitvattnet och Glommersträsk. I arkivet finns manuskript till publicerade och opublicerade böcker och artiklar.