Begravda i Sverige

CD-skivan ”Begravda i Sverige” innehåller utdrag ur gravböcker från 536 av totalt 829 församlingar i Sverige. Sammanlagt 5.360.000 begravda på 2.300 kyrkogårdar finns med. Tidsomfattningen spänner från 14- och 1500-talet med någon enstaka grav och ett 60-tal från 1600-talet till november 2008.

Uppgifter som ingår:

Personnummer/födelsedatum 80%
För- och efternamn, även flicknamn kan ingå 99%
Boendeort och/eller adress vid dödsfallet 78%
Yrke/titel 29%
Död- och/eller begravningsdatum 98%
Kyrkogård med avdelning, kvarter och gravnummer 100%
Kyrkogårdens kommun- och länstillhörighet 100%

Utgivare: Sveriges Släktforskarförbund.

Åtkomst: 
Forskningsarkivet - fritt tillgänglig