NAD - Nationell arkivdatabas

Riksarkivet står bakom Nationell arkivdatabas (NAD) som innehåller sökvägar till arkiv och samlingar i arkivinstitutioner, bibliotek och museer i Sverige.

Nationell arkivdatabas på nätet innehåller framförallt statliga arkiv från Riksarkivet och landsarkiven som uppdateras dagligen.

Åtkomst: 
Internet - fritt tillgänglig