Skogens arkiv

Nya sammanställningar över arkiv.

Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand har i samarbete med Föreningsarkivet i Västernorrland, Landstingsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland – NIN gjort var sina sammanställningar över förvarade arkiv som innehåller värdefull information, användbar vid forskning om skog och skogsbruk.