Nytt i Nationell arkivdatabas (NAD)

Riksarkivet meddelar att det nu finns sökbara arkivförteckningar från bland annat föreningsarkiv, näringslivsarkiv och kommunarkiv i NAD