Tänkvärda ord om brevsamlingar

I Sveriges Radios "Tankar för dagen" reflekterar journalisten och författaren Calle Hård över gångna tiders brevskrivande och den historia som finns sparat i de gamla familjebreven.

Calle Hård
Foto: Gunilla Nordlund/SR

"- Idag skriver vi knappt några brev längre. Vi finns på sajter där vi lägger till och drar ifrån och skapar egna verkligheter som tapeter runt våra liv". Journalisten och författaren Calle Hård meddelar några tänkvärda ord kring gångna tiders brevskrivande och värdet av att spara breven för framtiden. Han ställer sig också frågan: Vad kommer att finnas bevarat efter oss som lever idag? Hur ska kommande generationer förstå våra liv och våra tankar?

Lyssna på "Tankar för dagen" sänt i SR 2/5