Nytt arkiv: Professor Tryggve Skölds arkiv

Tryggve Sköld (1922-2012) var mellan åren 1973-1987 professor i finska vid Umeå universitet. Han föddes i Lund och disputerade 1961 vid Uppsala universitet med en avhandling om urnordiska låneord i lapskan. Han var under sina många år inom akademien verksam vid flera svenska och finska universitet bl.a. som professor vid universiteten i Jyväskylä och Uleåborg.

Tryggve Sköld föddes i Lund 1922. Sköld disputerade vid Uppsala universitet på avhandlingen Die Kriterien der urnordischen Lehenwörter im Lappischen. Han var docent i finska vid Uppsala universitet, universitetslektor vid Lunds universitet och professor i nordisk filologi vid Uleåborgs universitet. Åren 1973-1987 var han professor i finska vid Umeå universitet. I en rad uppsatser har han behandlat nordiska låneord i samiska och finska. 2011 blev han utnämnd till jubeldoktor vid Uppsala universitet.

Arkivet som omfattar ca. 4.5 hyllmeter består bl.a. av betyg, manuskript och korrespondens. Här återfinns handlingar kring språkforskning och konferenser, men även mer privata handlingar som Skölds egna teckningar och dikter samt fotografier.

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Förteckningen till Tryggve Skölds arkiv