Nytt arkiv: Svenska Antikvariatföreningen

Svenska Antikvariatföreningen (SVAF) har för några år sedan donerat en omfattande samling svenska antikvariatskataloger till Umeå universitetsbibliotek. Föreningen har nu även beslutat att skänka sitt arkiv till universitetsbiblioteket. Sedan någon månad tillbaka finns nu Svenska Antikvariatföreningens arkiverade föreningshandlingar här på Forskningsarkivet. Handlingarna sträcker sig från 1930-talet och framåt.

Affisch antikvarisk bokmässa 2003

Arkivet rymmer ca 8 hyllmeter handlingar i form av protokoll, räkenskaper, korrespondens, klippsamling, ljudinspelningar m.m. Även enstaka handlingar från Antikvariatbokhandlarnas förening (föregångare till SVAF) återfinns i materialet.
Arkivet är fritt tillgängligt för forskning med undantag för de senaste tio årens handlingar där ett godkännande av Antikvariatföreningen krävs.

Läs mer om arkivet

Svenska Antikvariatföreningens katalogsamling