Nytt arkiv: Sölve Anderzén

Sölve Anderzén (1939-2016) var präst och docent i kyrkohistoria vid Åbo akademi. Hans forskning har främst behandlat kyrkans roll som undervisare bl.a. undervisningen av samerna under 1700-1800-talet. Han har medverkat i flera forskningsprojekt och varit en av initiativtagarna till nätverket ”Cultural plurality and Religious Identitity in the Barents Region”

Sölve Anderzén föddes 1939 i Eda i Värmlands län. Han var aktiv inom Svenska Misssionsförbundet men kom senare att  att bli laestadian (västlaestadian). Anderzén tog prästexamen 1977 och var verksam som präst i Luleå domkapitel från 1977-2016 (prästtjänst i Jukkasjärvi församling 1998-2016).

Anderzén disputerade 1992 i kyrkohistoria vid Uppsala universitet med avhandlingen ”Begrepp om salighetens grund, ordning och medel. Undervisning i en lappmarksförsamling Jukkasjärvi församling 1744-1820". Han deltog i ett flertal forskningsprojekt bl.a. vid Umeå universitet och undervisade även i Umeå vid Institutionen för religionsvetenskap. 2005 blev han docent i kyrkohistoria vid Åbo Akademi.

Till Sölve Anderzens arkiv