Från Överkalix till Long Island

Efter att Siv Cederings omfattande arkiv landat på Umeå universitetsbibliotek så kommer nu en dag med djupdykning i arkivet. Lördag 25 maj ges en inblick i arkivet som innehåller en stor mängd manuskript, fotografier och korrespondens med konstnärer bland annat.

Siv Cedering föddes 1939 i Grelsbyn i Överkalix. Hon var författare, poet, översättare och konstnär. I mitten av 1950-talet flyttade hon med sin familj till USA och hon började skriva poesi på sitt nya språk engelska. Här kom hon att göra sig ett namn både som författare och konstnär.

På universitetsbiblioteket lördag 25/5 kl 13-16 bjuds du in i hennes värld. Möt författare som kände henne, hör hennes poesi och ta del av hennes rika efterlämnade arkivmaterial!

Välkommen till en dag om Siv Cedering!

Läs hela programmet!