Nyheter

2013-10-10

Cecilia Aneer, lektor i textilvetenskap vid Uppsala universitet

Klädkammaren var den enhet vid hovet som hade till uppgift att anskaffa, lagerhålla och förmedla tyger till kläder för den kungliga familjen och slottets anställda. Dess uppgift var att förse hovet med en moderiktig och representativ dräkt i stormaktstidens politiska spel.

2013-10-03

Ann-Kristin Bergquist, fil. dr i ekonomisk historia

I början av 1970-talet släppte Rönnskär ut enorma mängder gifter och myndigheterna befarade en ekologisk katastrof. Miljöanpassningen av Rönnskärsverken kom att bli en storpolitisk fråga.

2013-10-01

Kjell Danell, professor em. i zooekologi

Rovdjurshatet har en lång historia och under minst 400 år har staten organiserat utödandet av rovdjuren. I mitten på 1960-talet slöt staten fred med rovdjuret och "kriget" var över. Nu är vi inne i en försoningsfas.

2013-09-25

Nu lanserar Riksarkivet ny webbplats, kraftigare söktjänst och ny webbutik. De tre delarna har en tätare koppling än tidigare och en gemensam Riksarkivsprofil.

2013-09-02

Onsdagar kl. 19-20 med början den andra oktober.

Forskningsarkivet bjuder in till sex öppna föreläsningar under hösten där forskare och andra arkivanvändare berättar om sin forskning och sina forskningsresultat.
Välkomna!

2013-08-21

Hallströms advokatbyrå var en av Norrlands största advokatbyråer under 1900-talet. De juridiska ärenden som advokatbyrån drev fram till 1984 finns bevarat i deras stora arkiv här på Forskningsarkivet. Alla akter mellan 1909-1927 har registrerats och finns sökbara i en databas på vår webbplats. Här kan du i dagsläget söka bland över 7300 ärenden.

2013-08-08

Ett arkiv efter förre universitetslektorn Sven Gaunitz, Inst. för ekonomisk historia finns nu i Umeå universitets handskriftssamling. Arkivet innehåller underlagsmaterial till delar av hans forskning samt ljudband och videoinspelningar.

2013-06-19

Arkivnätverk Umeå uttalar sig angående den planerade nedläggningen av Dialekt- ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå.

2013-06-13

Teaterprojektet ”Gustaf was here”.
En enmansföreställning om arkeologen och äventyraren Gustaf Hallström med premiär våren 2014.

2013-06-13

Begränsade öppettider juni och augusti. Stängt i juli.

Sidor