Handskrift 1. Brev från författaren Gustav Hedenvind-Eriksson (1880-1967)

Sex brev från Gustav Hedenvind-Eriksson (1880-1967) till författaren Gustav O. Adelborg från åren 1923-1929.

En större samling brev (99 st) från Gustav Hedenvind-Eriksson ingår även i professor Karl-Hampus Dahlstedts arkiv (Handskrift 70). Breven i Dahlstedts arkiv är författade mellan åren 1942-1967.
Ett större personarkiv efter Hedenvind-Eriksson finns vid Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsavdelning.

2012-09-04