Handskrift 106. Professor Phebe Fjellströms arkiv (1924-2007)

Bild. Handskrift 106

Phebe Fjellströms forskning har haft en uttalad nordeuropeisk prägel, där den samiska och nordsvenska sociala och materiella kulturen stått i fokus. Hon har deltagit i ett flertal tvärvetenskapliga projekt bl.a. rörande Lule älvdal, Tärnaområdet och Bottenviken.

Phebe Fjellström innehade åren 1962-1975 en docenttjänst i nordisk och jämförande folklivsforskning vid Uppsala universitet. Från 1976 och framåt var Phebe verksam i Umeå där hon byggde upp den etnologiska institutionen vid Umeå universitet. 1982-1990 innehade hon den första professuren i ämnet etnologi vid Umeå universitet.