Handskrift 108. Överläkaren Roland Berglings arkiv (1937-)

Bild. Handskrift 108

del av Umedalens sjukhus

Läkaren Roland Bergling har under en längre tid forskat kring mentalsjukhuset Umedalen och dess historia. Forskningen har resulterat i ett antal artiklar i tidningspress och facklitteratur.

Roland Bergling har även de senaste åren i olika sammanhang varit engagerad som föredragshållare, främst kring ämnet Umedalens historia.