Utförlig arkivinformation

Handskrift 11. Bergs Juridiska Byrås arkiv

Bild. Handskrift 11

Under några år i mitten av 1920-talet fanns i Strömsund, Jämtlands län, en juridisk byrå vid namn Bergs Juridiska Byrå. Företaget drevs som enskild firma av juristen Ragnar Ax:son Berg och var belägen i Kommunalgården i Strömsund. Verksamheten bestod till stor del av inkassouppdrag, konkursutredningar och familjerättsliga ärenden.

Handlingar från verksamheten vid Bergs Juridiska Byrå i Strömsund har förvarats hos Hallströms advokatbyrå i Umeå och överlämnades 1996 till Forskningsarkivet i samband med advokatbyråns donation av sitt arkiv till Umeå universitet.

Ägaren till Bergs Juridiska Byrå var Ragnar Ax:son Berg född 1892 i Strömsund. Efter juridikstudier vid Uppsala universitet återvände Berg till Strömsund 1924 för att där starta egen juridisk verksamhet. Hösten 1925 flyttade Berg till Umeå för en anställning vid Hallströms advokatbyrå. Vid advokatbyrån i Umeå arbetade Ragnar Ax:son Berg i 15 år innan han 1940 med familj flyttade till Stockholm. I Stockholm var Berg verksam vid Svenska Trähus AB som ombudsman och chef för Trähus AB:s fastighetsförvaltning. Ragnar Ax:son Berg avled 1959.

Arkivet efter Bergs Juridiska Byrå innehåller främst juridiska akter (132 st) från verksamheten i Strömsund vid mitten av 1920-talet. Förutom akter från den juridiska byrån återfinns även handlingar efter Ragnar Bergs far förvaltaren Axel Berg (1859 – 1936). Axel Berg var verksam bl.a. som förmyndare i Strömsund och syssloman vid Strömsunds sjukstuga.

Arkivet är tillgängigt för seriös forskning efter avgörande i varje enskilt fall av universitetsbibliotekets chef för avdelningen arkiv och specialsamlingar.
 

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2001-10-11