112D: Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet