Handskrift 120. Docent Karin Nordbergs arkiv (1940-)

Bild. Handskrift 120

Karin Nordberg

Karin Nordberg är medieforskare och tidigare docent i idéhistoria vid Umeå universitet. Hon har arbetat som radiojournalist, bl.a. med serien Radio Ellen under 1980-talet.

Nordbergs forskning har främst behandlat folkbildning, kvinno- och radiohistoria. Bland hennes publikationer kan nämnas Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1925-1950 (1998), som även är hennes avhandling, och Folkhemmets nya röster: Ring P1 - en alternativ offentlighet? (2006)