Handskrift 122. Advokat Per Tingbrands arkiv (1937-)

Per Tingbrand är född i Råneå 1937. Jur kand i Uppsala 1962. Under åren 1964-1991 var Tingbrand verksam som advokat i Piteå. Vid sidan av sitt juridiska arbete har Tingbrand bedrivit en framgångsrik historisk forskning, både internationellt och lokalt. Han har bl.a. forskat kring piteåsonen och linnélärjungen Daniel Solander och kring den tidigare svenska kolonin Sankt Barthélemy i Västindien. Tingbrand är sedan år 1999 hedersmedborgare på Sankt Barthélemy.
År 2006 blev Tingbrand filosofie hedersdoktor vid Umeå universitets humanistiska fakultet.