Handskrift 123. Teckningslärare John Ekströms arkiv (1858-1924)

Bild. Handskrift 123

Under hela sitt liv var John Ekström en stor boksamlare och hade vid sin död 1924 byggt upp en stor och värdefull boksamling med äldre undervisningslitteratur i skrivning och teckning. Boksamlingen förvarades efter Ekströms död vid Svenska skolmuseet.

När museet upphörde 1960 övertogs samlingen av Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek. 1999 donerades boksamlingen till Umeå universitetsbibliotek där den idag ingår som egen samling bland bibliotekets specialsamlingar.