Utförlig arkivinformation

Handskrift 127. Universitetslektor Jörg Lindners arkiv (1941-)

Bild. Handskrift 127

Jörg Lindner föddes i Berlin, i den del som efter 1945 blev Östberlin. I samband med bygget av Berlinmuren flydde han 1962 till Västberlin och 1967 kom han till Sverige. Han bodde under tre år i Linköping, där han började sina studier i historia vid Linköpings universitet, innan han 1970 kom till Umeå.

I Umeå fortsatte han sina studier och 1988 la han fram sin doktorsavhandling med titeln ”Den svenska Tysklandshjälpen 1945-1954”. Under sin tid vid Umeå universitet har Jörg Lindner haft ett flertal uppdrag inom historiska institutionen och humanistiska fakulteten. Han har även arbetat som bibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek.

Arkivet består av ca 1 hyllmeter och består främst av forskningsmaterial med koppling till avhandlingen, intervjuer av tyska barn, deras föräldrar och fosterföräldrar. Här finns också avhandlingsmanus, dispositioner, anteckningar och uppsatser.

Arkivet upprättat av Gabriel Runeby, 2011-10-03