Handskrift 128. Lektor Olof Erik Nygrens arkiv (1919-2002)

Bild. Handskrift 128

1963 erhöll Nygren ett lektorat på den Engelska institutionen vid den då nybildade Lärarhögskolan i Umeå. Under 1970-talet påbörjade han sitt pedagogiska utvecklingsarbete vid Lärarhögskolan som mynnade ut i ett läromaterial ”Talking about Sweden”, som omfattade en serie läroböcker med övningshäften, lärarhandledning, ljudband mm.

I sitt utvecklingsarbete försökte Nygren knyta ihop undervisning i engelska med andra ämnen som samhällskunskap, historia, geografi. Olle Nygren var verksam vid Lärarhögskolan i Umeå fram till sin pensionering 1984.