Utförlig arkivinformation

Handskrift 139. Konstnären Vera Friséns arkiv (1910-1990)

Bild. Handskrift 139

Skymning över Kolksele

Vera Frisén föddes i Umeå 1910 och studerade på Otte Skölds konstskola några år i slutet på 1920-talet. Vera Frisén kom på grund av tbc att tillbringa en stor del av 1930-talet på sanatorier runt om i Sverige. Efter sin sjukdomstid lämnade hon hemlandet och reste utomlands för att måla. Hon reste till Frankrike och Italien men återvände vid krigsutbrottet 1939 till Umeå.
I hemstaden ställde hon ut på Västerbottens konstförenings utställningar och fick 1941 tillfälle till en egen separatutställning på Galleri Färg och Form i Stockholm. Debututställningen väckte stor uppmärksamhet och hon fick mycket god kritik.
Frisén visade sig ha svårt att stå i rampljuset och skiljas från sina tavlor, vilket medförde att hennes konst kom att visas offentligt endast vid några enstaka tillfällen. Hon fortsatte dock oavbrutet att måla och återkom först 1989 - 79 år gammal - med en separatutställning, även denna gång på Galleri Färg och Form. Hon var vid denna tidpunkt sjuklig och avled året därpå.

Vera Friséns konst kännetecknas av ett finstämt måleri där landskapmålningar och porträtt dominerar. Motiven för hennes landskapsmålningar är främst hämtade från Västerbotten där hon fångat naturen i enkla former och djärva färgsättningar.
Arkivet efter Vera Frisén består till största delen av hennes brevsamling (drygt 1500 brev) som via släktingar överlämnats till Forskningsarkivet. I maj 2008 publicerade konstvetaren Felicia Tolentino en avhandling om Vera Frisén Porträtt av ett landskap - Vera Friséns gestaltning av naturen i Västerbotten. Som underlag till denna avhandling har bl.a. delar av brevsamlingen använts.

Arkivet efter Vera Frisén är fritt tillgänglig för forskning.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2009-03-31