Handskrift 142. Dramapedagog Margreta Söderwalls arkiv (1912-2009)

Bild. Handskrift 142

Foto ur arkivet. Margreta Söder-
wall med skådespelare under
repetition av Så tuktas en
argbigga 1968.

Margreta Söderwall var född i Stockholm 1912. Hon anställdes 1949 som adjunkt i svenska och engelska vid Högre allmänna läroverket i Umeå. Margreta Söderwall var teaterentusiast och Shakespeareälskare.

En inspirerande Shakespearekurs i England sommaren 1951 resulterade i att hon året därpå startade en teatergrupp för ungdomar under namnet Umeå Shakespearesällskap. Under drygt 20 år var Margreta en entusiastisk ledare och regissör för Shakespearesällskapet.