Fotografier, teckningar, tryck, kopior

Fotografier (10 st)  1996-2003, odat

Teckningar skänkta till Torgny Lindgren (3 st)  1973-2000

Diverse tryck: Teaterprogram, diktsamlingar, utställningskataloger och särtryck  1990-2014

Kopior av diverse texter om och av Ture Johannisson (samlade inför Torgny Lindgrens inträdestal i Svenska Akademien 1991)  1939-1991

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
144:38

Innehåll i volym 144:38