Texter om Torgny Lindgren

Diverse manuskript om Torgny Lindgren: artikelmanuskript, sammanställningar, texter tillägnade Torgny Lindgren 1971-2014

Diverse uppsatser om Torgny Lindgren och hans litteratur: akademiska uppsatser och skoluppsatser 1991-2002, odat

Utländska texter om Torgny Lindgren och hans litteratur: bokkataloger, teatersynopsis, artiklar, föredrag 1980-2010, odat

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
144:18

Innehåll i volym 144:18

Manuskript: Andras manuskript