Handskrift 159. Professor Mats Hagners arkiv (1934-)

Bild. Handskrift 159

Mats Hagner blev civiljägmästare 1960, skoglig licentiat 1964 och filosofie doktor 1970. Skogsgenetik var det stora intresset från början och det ledde honom att emigrera till Kanada.

Från 1970 arbetade han i två decennier som professor i skoglig produktionslära vid Umeå universitet. Det sista decenniet före pensioneringen 1999 verkade han som professor vid institutionen för skogsskötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Förteckning